Инсталиране на теми

Необходимите стъпки за инсталиране на тема са следните:

  1. Свалете темата, като преди това се уверете, че версията й отговаря на версията на Drupal. Теми, които съдържат в заглавието си "CVS" или "DEV" са в процес на разработка и често са нестабилни. Затова използването им в реален сайт не се препоръчва.
  2. Разархивирайте файловете. Преди това темата се съдържа във 'tar.gz' файл. В Windows можете да използвате програма като 7-Zip. В Unix въведете следното в командния ред:
    tar -zxvf themename-drupalversionnumber.tar.gz
    Би трябвало да видите списък от файлове, разархивирани в директория.
  3. Ako вече не съществува, създайте директорията 'themes' в 'sites/all/'. Качете директорията на темата в 'sites/all/themes/'.
  4. Прочетете инструкциите за инсталиране, намираще се обикновено в INSTALL.txt и/или README.txt
  5. Активирайте темата. Ако сте със Drupal 5.x идете в раздел "Теми" (Администрирай > Изграждане сайт > Теми). Сложете отметка на "Активиран" до името на темата и натиснете бутона "Запис на конфигурацията".

Ако имате проблеми, проверете във форумите, дали някой вече не се е сблъсквал с подобен проблем. Ако няма такъв, изпратете въпрос и все някой ще ви помогне.