Основни термини в Drupal

Drupal - Уеб-базирана система за управление на съдържанието. Тескстовете и указателите към други типове съдържание се записват в база данни, динамично се търсят и съставят, и се показват на потребителя в отговор на запитване, отправено от уеб-браузър.

Node - Възел. Всичко в Drupal е възел - всяка страница, коментар, картинка и т.н. с изключение на коментарите, които сами по себе си не се разглеждат като възли.

Story - Статия. Статията е тип съдържание, което може да се използва за най-разнообразни цели - за новина, за нов запис във блог, за нова тема тема във форум, за информация отнасяща се до изясняване на някакъв термин и т.н.

Page- Страница. Статичен тип съдържание, в който обикновено се слага информация, която рядко се променя.

Comment - Коментар. Представлява отговор на някоя статия.

Theme - Тема. Определя начина по който ще изглежда сайта. По подразбиране се състои от три колони. Централната се нарича "колона за съдържанието". Тя обикновено показва резюме на наскоро изпратените възли. Ако щракнете върху хипервръзката, представляваща заглавието на възела, пълното му съдържание ще се покаже в централната колона. За лявата и дясната колона, виж Sidebar.

Sidebar - Колона. Представлява лявата или дясната колона на дадена тема. Може да показва блокове от свързана информация. Блоковете често съдържат хипервръзки за навигация към други модули. Например можете да имате блок, съдържащ хипервръзки към най-новите статии или към най-популярните статии.

Role - Роля. Дефинира група потребители, които имат точно определени привилегии както са дефинирани в права за достъп на потребителя. Всяка роля ви позволява да направите детайлна настройка на сигурността и администрацията на сайта си. Примерни роли: анонимен потребител, идентифициран потребител, модератор, администратор и т.н.

Module - Модул. Представлява plugin към Drupal, които разширяват функционалността на ядрото му. Потребителите могат свалят от стотиците разработени и публикувани в интернет модули или могат да разработват свои модули и свободно да ги добавят към инсталацията си. Даден модул може да дефинира нов тип възли; нови менюта може да се появят в навигационните блокове; нови типове блокове може да станат достъпни в колоните на текущата тема.

Block - Блок. Логически свързана информация, групирана по някакъв общи признак. Блоковете могат да бъдат или да не бъдат показвани в зависимост от действието което извършвате или от привилегиите, които имате (тоест в зависимост от ролята, която имате). Например блока за вход в сайта няма да се показва,а ко вече сте влезли или блока с хипервръзки към "най-новите статии" може да не бъде показан, ако няма нови статии. Администратора може да разрешава или забранява различни блокове от Администрирай > Изграждане сайт > Блокове.

Category - Категория. Преставлява начин на класифициране на съдържанието по определен признак. Могат да се създава йерархии; поддържат се мнoгообразни списъци от категории.

Forum - Форум. Представлява съвкупност от дискусии, всяка от които обикновено е оформена като множество статии с коментари към тях.


Забележка: В зависимост от настройките във вашия сайт добавянето на нов възел или изпращането на нов коментар може да бъде позволено или не. Също така, възлите и коментарите може да изискват одобрение от администратор, за да бъдат показани.