Основно конфигуриране на сайта

Следващите няколко страници ще ви въведат в някои общи административни задачи във вашия Drupal сайт.

След успешното завършване на инсталацията, ще бъдете насочени към първоначaлната страница. Тя описва накратко основните стъпки за настройка на вашия Drupal сайт. Отделете малко време, за да прочетете тази страница. Тя ще стои в този си вид, докато не публикувате нещо на нея или докато не промените настройките й.

В този момент нямате конфигурирани акаунти във вашия сайт. Първия акаунт, който създадете е този на супер администратора. Той винаги ще има достъп до целия сайт, така, че пазете внимателно неговата парола. По-късно, за обикновен достъп трябва да създадете друг акаунт.

Създаване на първия акаунт

  1. Щракнете на "create the first account". В страницата за създаване на акаунт попълнете необходимите полета и щракнете на бутона 'Create new account'. Не забравяйте, че така ще създадете така наречения "супер потребител" или UID1.

  2. Можете да използвате случайно генерираната парола или да въведете своя.


Basic configuration

Щракнете на Administer в основното меню на сайта. Ще се отвори административната секция. Забележете оцветените в червено бележки, показващи наличие на проблеми. Не се притеснявайте, това е нормално на този етап от конфигурирането на сайта.

Status Report

Тази страница съдържа базова информация за вашия сайт.

На този етап ще видите две грешки на тази страница: едната засягаща "Cron maintenace tasks" и втората - "File system". За да изчистите временно тази грешка щракнете на "run cron manually".

Много модули в Drupal извършват периодични задачи, които трябва да бъдат извършвани по определен график. За да активирате тези периодични задачи, заредете във ващия браузър следното: http://www.mysite.com/cron.php, където mysite е името на вашия сайт. Това ще предаде управлението на модулите и те ще решат какво да направят. Ще реши за постоянно и проблема с "Cron maintenace tasks".

Бележка

След като направите гореописаните настройки, силно си препоръчваме да направите интерфейса на сайта си изцяло на български, за да ползвате пълноценно докумнтацията за Drupal намираща се в този сайт. Вижте тук за повече подробности.