Как да качим превод на български в своята инсталация на Drupal?

  1. Влезте в сайта като администратор.
  2. Идете в раздел Modules ("Модули") (Administer > Site building > Modules) и активирайте модула "Locale".
  3. Ще се появи раздел Locale ("Локализация") в основното меню на сайта. Идете в него (Administer > Site configuration > Localization).
  4. Щракнете на "Import". На тази страница можете да изберете кой *.po файл да бъде импортиран и на кой език (изберете Bulgarian).
  5. След като изберете файла, натиснете бутона "Import". Изчакайте, докато файла се запише в базата данни на сайта.
  6. В списъка с инсталирани езици се появява "Български". Сложете отметка в "Enabled", изберете радиобутона срещу този език в "Default" и натиснете бутона "Save configuration".

Може също да изтеглите инсталатора на Drupal на български от http://drupal.org/project/bg. Той позволява да се инсталира сайт, изцяло на български, включително и самата инсталация.

Забележка:
За да качвате преводи на отделни модули, трябва да повторите точка 5 за всеки модул поотделно.