Главни настройки в Друпал 6

Това обяснение е насочено към главно хората които те първа навлизат в Друпал. От този урок ще научите къде може да смените Име на сайта, Заглавието/Мото на сайта, E-mail адрес и др.

1. Първо влизате с вашето потребителско име в сайта си. След това кликате на "Администрирай".

2. Избирате от неговото под-меню - "Конфигурация на сайта"

3. След това "Информация за сайта"

4. След това актуализирате информацията с тази която трябва да е. ;-)

5. За да запазите промените просто натиснете опцията - Запис на конфигурацията - най-отдолу

Това е като цяло, не е трудно просто иска по-смело ровене :)