Добавяне на съдържание

Добавяне на съдържание

В този пример ще научите как да добавяте съдържание във вашия Drupal сайт. Тук са дадени най-необходимите знания, които трябва да усвоите, за да добавяте съдържание.

  1. Изберете 'Създаване на съдържание' от основното меню на сайта.
  2. Изберете "статия".
  3. Попълнете заглавие в полето "Title".
  4. Попълнете текста в полето "Body".
  5. Променете други настройки, ако желаете
  6. Можете да направите предварителен преглед на страницата, като щракнете на бутона "Преглед".
  7. Щракнете на бутона "Запис" за направите страницата достъпна в сайта.

След като сте извършили гореописаните действия, трябва да видите публикувана току-що създадената страница.