Добавяне на съдържание със картинки

Начина по който се показват картинките в Drupal зависи от темата, която използвате и от начина по който CSS шаблоните влияят на IMG тага.

За да можете да използвате картинки в съдържанието, което създавате, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

 • Активирайте модула "upload"
 • Ролята на потребителя, който използвате да позволява качването на файлове
 • Съответния тип съдържание да позволява качването на файлове
 • При създаване на съдържание сте избрали "Full HTML" като входен формат
  • Ако тези условия са изпълнени, можете да използвате <img src="path/image.png" /> в съдържанието, което създавате.

   Бележка

   Предполага се, че вашия филтър позволява използването на <img>