Задаване на резюме на съдържание

Drupal може да показва възлите основно по два начина. Единия е във вид на страница, другия - във вид на резюме. При първия, възела се показва изцяло, а при втория - само заглавието му и резюме на основното съдържание.

Резюмето съдържа първата част на основното съдържание. Вие можете ръчно да укажете коя част е резюмето или да оставете да го свърши Drupal използвайки настройките на резюмето.

Настройките на резюмето са глобални и се отразяват на всяко съдържание, създадено след тяхната промяна. Ако искате да промените дължината на резюмето на съществуващо съдържание, трябва за редактирате всеки възел и да запишете промяната.

Ако желаете ръчно да укажете докъде да се простира резюмето, използвайте <!--break-->. Този таг трябва да бъде сложен след по-малък брой символи, отколкот е указано в "Дължина на изчистените публикации" (Администрирай › Управление на съдържанието › Настройки на публикация). Всичко над този таг се показва в резюмето.


Бележка

Уверете се, че няма интервали в тага. В противен случай той ще бъде ингориран. Можете да сложите тага в средата на параграф. Забележете също, че поставянето вътре в някой HTML тагове (например ul и ol) на <!--break--> може да доведе до неправилното показване на резюмето.