Редактиране/деактивиране на "Primary links"

В този пример ще научите как се модифицират "Primary links" в нова инсталация на Drupal.

В нова инсталация в горния десен ъгъл на всяка страница има линк "Edit primary links".

За добавите елемент в менюто "Primary links" направете следното:

  1. Щракнете на "Edit primary links". Ще бъдете пренасочени директно към основната страница. Можете да видите пътя към нея отляво в основното меню (Администрирай > Изграждане сайт > Менюта).
  2. Щракнете на "Добави обект".
  3. Попълнете полетата "Заглавие", "Описание" и "Път".
  4. Шракнете на бутона "Запис". Новото меню ще се появи на мястото на "Edit primary links", а вие ще бъдете върнати в основната страница.

За да деактивирате "Edit primary links", направете следното:

  1. Щракнете на "Настройки".
  2. Щракнете на "Добави обект".
  3. В "Меню съдържащо основните връзки" изберете "Няма допълнителни връзки".
  4. Щракнете на бутона "Запис на конфигурацията". Това ще деактивира "Primary links"