Настройка на категории

В този пример ще научите как да добавите категория и как да я асоциирате с даден тип съдържание.

Модула "taxonomy" се използва за да се създават категории, чрез които да се класифицира по типове съдържанието на сайта.

 1. Идете на Администрирай > Управление на съдържанието > Категории.
 2. Щракнете на "Прибави речник".
 3. Попълнете полето "Име на речник" и "Описание".
 4. Във "Видове" изберете един или повече типа съдържание.
 5. В "Йерархия" изберете "Деактивиран".
 6. Изберете отметката "Задължително"
 7. Щракнете на бутона "Запис". Ще бъдете върнати в страницата "Категории".
 8. Щракнете на "Прибави израз".
 9. Попълнете полетата и щракнете на бутона "Запис".
 10. Създайте няколко израза.
 11. Идете на Създаване на съдържание > Статия. Между полетата "Title" и "Body" ще видите показани категориите, които сте създали.