Създаване на ново меню

В този пример ще създадете ново меню, наречено "Примерно меню", ще добавите няколко линка и ще ги сложите в основното меню на сайта.

 1. Идете на Администрирай > Изграждане сайт > Менюта.
 2. Щракнете на "Добави меню"
 3. Пoпълнете полето заглавие и щракнете на бутона "Запис". Ще бъдете върнати в страницата "Менюта".
 4. Щракнете на "Добави обект" под името на току-що създаденото меню.
 5. Попълнете полетата "Заглавие" и "Описание". В "Път" попълнете пътя към съдържанието, което е свързано с менюто. Примерно "node/3".
 6. От падащия списък "Главно меню" изберете "Примерно меню" и щракнете на бутона "Запис". Добавете още един елемент към менюто
 7. Вече имате създадено ново меню. Менютата създават блокове. Затова трябва да променим някои настройки на блоковете, за да ги направим видими.
 8. Идете на Администрирай > Изграждане сайт > Блокове
 9. Блоковете са свързани с тема, така че се убедете, че използваната в момента тема е избрана от горната част на страницата.
 10. В падащото меню "Регион", вдясно от "Примерно меню", изберете "лява колона" и щракнете върху бутона "Запази блоковете".
 11. Вашето ново меню трябва да се появи в лявата колона.

Експериментирайте с местенето на "Примерно меню" насам-натам. Щракнете на "конфигурирай" и пробвайте различни варианти за видимост на блока.