Инсталиране на Drupal

  1. Влезте в контролния панел на своя хостинг акаунт.
  2. В раздела "Databases" щракнете на "MySQL Databases". Създайте нова база данни, която ще се използва от Drupal. Изберете име, което ще ви напомня за предназначението на базата данни. Напишете името на новата база данни в полето 'New Database:' и натиснете бутона 'Create Database'.
  3. Създайте нов потребител, който ще бъде администратор на базата данни на Drupal. Напишете името му в полето 'Username:', паролата в полетата 'Password:' и 'Password (Again):' и натиснете бутона 'Create User'.
  4. Добавете потребителя към базата данни. Трябва да свържете потребителя към базата данни. От падащия списък 'User:' изберете потребителя на базата данни на Drupal, от падащия списък 'Database:' изберете базата данни която се използва от Drupal и натиснете бутона 'Submit'. В страницата, която се отваря сложете отметка пред "ALL PRIVILEGES" и натиснете бутона "Make Changes".
  5. Върнете се в главната страница на cPanel. В раздел "Databases" щракнете на phpMyAdmin. Щракнете на името на базата, започващо с '_' в лявата страна на страницата. В дясната й страна щракнете на Operations. Там най-отдолу, в полето "Collation" от падащия списък изберете 'utf8_unicode_ci', ако не е предварително избрано и натиснете бутона Go.
  6. Отворете сайта и следвайте инструкциите за инсталация.

Забележка:
В имената на базата и потребителя автоматично се добавя префикса 'потребител_'. Пример: ако името на потребителя на хостинг акаунта е 'ime', и сте посочили като име на базата данни 'baza', името на базата данни и името на потребителя ще бъде 'ime_baza'.