Основи на управление на съдържанието

Типове съдържание "страница" и "статия"

Drupal идва с два предварително конфигурирани типа съдържание, които са активирани по подразбиране - "страница" и "статия". По подразбиране: В страницата не се публикува информация за автора, времето или коментари. В статията се публикува информация за автора, времето или коментари и автоматично се показва в началната страница. На Администрирай > Управление на съдържанието можете да видите списък с всички достъпни за вашия сайт типове съдържание. Съдържанието на този този списък зависи от това какви модули сте активирали и дали имате създадени допълнителни типове. Щракнете на "редактиране" вдясно от името на типа "страница", за да видите настройките. В тази страница има три блока: "Идентификация", "Формуляр за потвърждение" и "Инфопоток".

Опциите по подразбиране в блока "Инфопоток"

 • Публикувано - определя дали посетителите на сайта могат да виждат съдържанието.
 • Публикувано на първа страница - Ако сте настроили Вашата начална страница да бъде "/node" (както е по подразбиране), тази опция ще публикува материала на главната страница.
 • Фиксиран най-отгоре - материалът ще се появява най-отгоре в списъка.
 • Създаване на нова версия - това ще запази копие от всяка редакция на съдържанието.

Подразбиращите се настройки за коментарите определят дали са позволени коментари за дадения тип съдържание. За да са позволени, трябва да бъде активиран модулът "Коментари". Как става това, вижте тук: Активиране и деактивиране на модули

Допълнителни модули могат да добавят и други опции в този блок.

Добавяне на съдържание

Добавяне на съдържание

В този пример ще научите как да добавяте съдържание във вашия Drupal сайт. Тук са дадени най-необходимите знания, които трябва да усвоите, за да добавяте съдържание.

 1. Изберете 'Създаване на съдържание' от основното меню на сайта.
 2. Изберете "статия".
 3. Попълнете заглавие в полето "Title".
 4. Попълнете текста в полето "Body".
 5. Променете други настройки, ако желаете
 6. Можете да направите предварителен преглед на страницата, като щракнете на бутона "Преглед".
 7. Щракнете на бутона "Запис" за направите страницата достъпна в сайта.

След като сте извършили гореописаните действия, трябва да видите публикувана току-що създадената страница.

Добавяне на съдържание със картинки

Начина по който се показват картинките в Drupal зависи от темата, която използвате и от начина по който CSS шаблоните влияят на IMG тага.

За да можете да използвате картинки в съдържанието, което създавате, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

 • Активирайте модула "upload"
 • Ролята на потребителя, който използвате да позволява качването на файлове
 • Съответния тип съдържание да позволява качването на файлове
 • При създаване на съдържание сте избрали "Full HTML" като входен формат
  • Ако тези условия са изпълнени, можете да използвате <img src="path/image.png" /> в съдържанието, което създавате.

   Бележка

   Предполага се, че вашия филтър позволява използването на <img>

Задаване на резюме на съдържание

Drupal може да показва възлите основно по два начина. Единия е във вид на страница, другия - във вид на резюме. При първия, възела се показва изцяло, а при втория - само заглавието му и резюме на основното съдържание.

Резюмето съдържа първата част на основното съдържание. Вие можете ръчно да укажете коя част е резюмето или да оставете да го свърши Drupal използвайки настройките на резюмето.

Настройките на резюмето са глобални и се отразяват на всяко съдържание, създадено след тяхната промяна. Ако искате да промените дължината на резюмето на съществуващо съдържание, трябва за редактирате всеки възел и да запишете промяната.

Ако желаете ръчно да укажете докъде да се простира резюмето, използвайте <!--break-->. Този таг трябва да бъде сложен след по-малък брой символи, отколкот е указано в "Дължина на изчистените публикации" (Администрирай › Управление на съдържанието › Настройки на публикация). Всичко над този таг се показва в резюмето.


Бележка

Уверете се, че няма интервали в тага. В противен случай той ще бъде ингориран. Можете да сложите тага в средата на параграф. Забележете също, че поставянето вътре в някой HTML тагове (например ul и ol) на <!--break--> може да доведе до неправилното показване на резюмето.

Редактиране/деактивиране на "Primary links"

В този пример ще научите как се модифицират "Primary links" в нова инсталация на Drupal.

В нова инсталация в горния десен ъгъл на всяка страница има линк "Edit primary links".

За добавите елемент в менюто "Primary links" направете следното:

 1. Щракнете на "Edit primary links". Ще бъдете пренасочени директно към основната страница. Можете да видите пътя към нея отляво в основното меню (Администрирай > Изграждане сайт > Менюта).
 2. Щракнете на "Добави обект".
 3. Попълнете полетата "Заглавие", "Описание" и "Път".
 4. Шракнете на бутона "Запис". Новото меню ще се появи на мястото на "Edit primary links", а вие ще бъдете върнати в основната страница.

За да деактивирате "Edit primary links", направете следното:

 1. Щракнете на "Настройки".
 2. Щракнете на "Добави обект".
 3. В "Меню съдържащо основните връзки" изберете "Няма допълнителни връзки".
 4. Щракнете на бутона "Запис на конфигурацията". Това ще деактивира "Primary links"

Създаване на ново меню

В този пример ще създадете ново меню, наречено "Примерно меню", ще добавите няколко линка и ще ги сложите в основното меню на сайта.

 1. Идете на Администрирай > Изграждане сайт > Менюта.
 2. Щракнете на "Добави меню"
 3. Пoпълнете полето заглавие и щракнете на бутона "Запис". Ще бъдете върнати в страницата "Менюта".
 4. Щракнете на "Добави обект" под името на току-що създаденото меню.
 5. Попълнете полетата "Заглавие" и "Описание". В "Път" попълнете пътя към съдържанието, което е свързано с менюто. Примерно "node/3".
 6. От падащия списък "Главно меню" изберете "Примерно меню" и щракнете на бутона "Запис". Добавете още един елемент към менюто
 7. Вече имате създадено ново меню. Менютата създават блокове. Затова трябва да променим някои настройки на блоковете, за да ги направим видими.
 8. Идете на Администрирай > Изграждане сайт > Блокове
 9. Блоковете са свързани с тема, така че се убедете, че използваната в момента тема е избрана от горната част на страницата.
 10. В падащото меню "Регион", вдясно от "Примерно меню", изберете "лява колона" и щракнете върху бутона "Запази блоковете".
 11. Вашето ново меню трябва да се появи в лявата колона.

Експериментирайте с местенето на "Примерно меню" насам-натам. Щракнете на "конфигурирай" и пробвайте различни варианти за видимост на блока.

URL псевдоними

В този пример ще научите как да активирате съответния модул, да проверявате атрибутите и създадете псевдоним на URL пътя.

По подразбиране, типичния път в Drupal е www.mysite.com/?q=node/3 или www.mysite.com/node/3. Това е полезно, но понякога има нужда да се използват по-четивни пътища. В ядрото на Drupal има модул който прави такива пътища възможни.

В този пример ще създадете ново меню наречено "Примерно меню", ще добавите няколко линка и ще ги сложите в основното меню на сайта.

 1. Идете на Администрирай > Изграждане сайт > Модули.
 2. Намерете списъка "Ядро - по желание" и модула Path в него. Отбележете описанието на модула - "Позволява на потребителите да задават статични адреси."
 3. Маркирайте отметката вдясно от името на модула и щракнете на бутона "запис на конфигурацията".
 4. Идете на Администрирай > Управление на потребителите > Контрол на достъпа
 5. Бележка

  Много модули добавят възможности, които за да бъдат използвани пълноценно, трябва да асоциирате роли със тях. По подразбиране новите възможности не са активирани за никоя роля, с изключение на UID1.

 6. Намерете името на модула в страницата. Ще видите два нови атрибута:
  • Администриране на URL aliases - позволява на администратора да редактира и обновява псевдоними.
  • Създаване на URL aliases - позволява на потребителите да създават псевдоними.

 7. Изберете роля, на която да дадете горе описаните права и след това запишете атрибутите, като щракнете на бутона
 8. Създайте ново съдържание или да редактирайте съществуващо такова.
 9. В страницата в която редактирате ще видите "URL path настройки"
 10. Въведете псевдоним - например "test-alias" - и щракнете на бутона "Запис".
 11. Вече трябва да можете да зареждате www.mysite.com/test-alias
 12. Идете на Администрирай > Изграждане сайт > URL aliases. Тук можете да добавяте и редактирате псевдоними, свързани със съдържанието.

Настройка на категории

В този пример ще научите как да добавите категория и как да я асоциирате с даден тип съдържание.

Модула "taxonomy" се използва за да се създават категории, чрез които да се класифицира по типове съдържанието на сайта.

 1. Идете на Администрирай > Управление на съдържанието > Категории.
 2. Щракнете на "Прибави речник".
 3. Попълнете полето "Име на речник" и "Описание".
 4. Във "Видове" изберете един или повече типа съдържание.
 5. В "Йерархия" изберете "Деактивиран".
 6. Изберете отметката "Задължително"
 7. Щракнете на бутона "Запис". Ще бъдете върнати в страницата "Категории".
 8. Щракнете на "Прибави израз".
 9. Попълнете полетата и щракнете на бутона "Запис".
 10. Създайте няколко израза.
 11. Идете на Създаване на съдържание > Статия. Между полетата "Title" и "Body" ще видите показани категориите, които сте създали.