Други

Основни термини в Drupal

Drupal - Уеб-базирана система за управление на съдържанието. Тескстовете и указателите към други типове съдържание се записват в база данни, динамично се търсят и съставят, и се показват на потребителя в отговор на запитване, отправено от уеб-браузър.

Node - Възел. Всичко в Drupal е възел - всяка страница, коментар, картинка и т.н. с изключение на коментарите, които сами по себе си не се разглеждат като възли.

Story - Статия. Статията е тип съдържание, което може да се използва за най-разнообразни цели - за новина, за нов запис във блог, за нова тема тема във форум, за информация отнасяща се до изясняване на някакъв термин и т.н.

Page- Страница. Статичен тип съдържание, в който обикновено се слага информация, която рядко се променя.

Comment - Коментар. Представлява отговор на някоя статия.

Theme - Тема. Определя начина по който ще изглежда сайта. По подразбиране се състои от три колони. Централната се нарича "колона за съдържанието". Тя обикновено показва резюме на наскоро изпратените възли. Ако щракнете върху хипервръзката, представляваща заглавието на възела, пълното му съдържание ще се покаже в централната колона. За лявата и дясната колона, виж Sidebar.

Sidebar - Колона. Представлява лявата или дясната колона на дадена тема. Може да показва блокове от свързана информация. Блоковете често съдържат хипервръзки за навигация към други модули. Например можете да имате блок, съдържащ хипервръзки към най-новите статии или към най-популярните статии.

Role - Роля. Дефинира група потребители, които имат точно определени привилегии както са дефинирани в права за достъп на потребителя. Всяка роля ви позволява да направите детайлна настройка на сигурността и администрацията на сайта си. Примерни роли: анонимен потребител, идентифициран потребител, модератор, администратор и т.н.

Module - Модул. Представлява plugin към Drupal, които разширяват функционалността на ядрото му. Потребителите могат свалят от стотиците разработени и публикувани в интернет модули или могат да разработват свои модули и свободно да ги добавят към инсталацията си. Даден модул може да дефинира нов тип възли; нови менюта може да се появят в навигационните блокове; нови типове блокове може да станат достъпни в колоните на текущата тема.

Block - Блок. Логически свързана информация, групирана по някакъв общи признак. Блоковете могат да бъдат или да не бъдат показвани в зависимост от действието което извършвате или от привилегиите, които имате (тоест в зависимост от ролята, която имате). Например блока за вход в сайта няма да се показва,а ко вече сте влезли или блока с хипервръзки към "най-новите статии" може да не бъде показан, ако няма нови статии. Администратора може да разрешава или забранява различни блокове от Администрирай > Изграждане сайт > Блокове.

Category - Категория. Преставлява начин на класифициране на съдържанието по определен признак. Могат да се създава йерархии; поддържат се мнoгообразни списъци от категории.

Forum - Форум. Представлява съвкупност от дискусии, всяка от които обикновено е оформена като множество статии с коментари към тях.


Забележка: В зависимост от настройките във вашия сайт добавянето на нов възел или изпращането на нов коментар може да бъде позволено или не. Също така, възлите и коментарите може да изискват одобрение от администратор, за да бъдат показани.

Как да качим превод на български в своята инсталация на Drupal?

 1. Влезте в сайта като администратор.
 2. Идете в раздел Modules ("Модули") (Administer > Site building > Modules) и активирайте модула "Locale".
 3. Ще се появи раздел Locale ("Локализация") в основното меню на сайта. Идете в него (Administer > Site configuration > Localization).
 4. Щракнете на "Import". На тази страница можете да изберете кой *.po файл да бъде импортиран и на кой език (изберете Bulgarian).
 5. След като изберете файла, натиснете бутона "Import". Изчакайте, докато файла се запише в базата данни на сайта.
 6. В списъка с инсталирани езици се появява "Български". Сложете отметка в "Enabled", изберете радиобутона срещу този език в "Default" и натиснете бутона "Save configuration".

Може също да изтеглите инсталатора на Drupal на български от http://drupal.org/project/bg. Той позволява да се инсталира сайт, изцяло на български, включително и самата инсталация.

Забележка:
За да качвате преводи на отделни модули, трябва да повторите точка 5 за всеки модул поотделно.

Как да добавим PHP код в Друпал!

Добавянето на PHP код в Друпал става също много лесно и приятно.

1. Отваряте си нова статия и пишете PHP кода. В случая съм въвел нещо доста елементарно, колкото да се види как работи.

2. Избираме формата която е по-отдолу.

3. Ето го и крайният резултат :)

Фикс на анкетния блок (от the_end)

ако имате следното проблемче с анкетния блок

ето как може да го решите

влизате си в drupal_directory/modules/poll и отваряте poll-results-block.tpl.php

сменяте цялото съдържание на файла с това :

<?php
// $Id: poll-results-block.tpl.php,v 1.2 2007/08/02 20:08:53 dries Exp $
/**
 * @file poll-results-block.tpl.php
 * Display the poll results in a block.
 *
 * Variables available:
 * - $title: The title of the poll.
 * - $results: The results of the poll.
 * - $votes: The total results in the poll.
 * - $links: Links in the poll.
 * - $nid: The nid of the poll
 * - $cancel_form: A form to cancel the user's vote, if allowed.
 * - $raw_links: The raw array of links. Should be run through theme('links')
 *  if used.
 * - $vote: The choice number of the current user's vote.
 *
 * @see template_preprocess_poll_results()
 
 * length of the block after a review of the results of the vote was fixed by the_end 
 
 */
?>
 
<div class="poll">
 <div class="title"><?php print $title ?></div>
 <?php print $results ?>
 <div class="total">
 <hr /> <!-- това добавя първата линия не е задължителна -->
  <?php print t('Total votes: @votes', array('@votes' => $votes)); ?>
	<hr /> <!-- това добавя втората линия не е задължителна но ако не я искате трябва да го замените с <br /> -->
	<div class="links"><?php print $links; ?></div>
	<br /><br /><br /><br /> <!-- тези четири <br /> увеличават дължината на блока с 4 полета, като прибира двете менюта "Добави коментар"
"По-стари анкети" можете да удължавате блока си на воля но не прекаляваите -->
 </div>
</div>

а ето и резултата от смяната на кода

в самият код съм писал кое за какво е !
ако неискате да имате двете линий просто махнете от ред 29 <hr /> , а на ред 31 променете <hr /> на <br />

ако добавите още един път <br /> на ред 33 ще удължите блока с още едно поле

е това беше урока ... тестван е лично от мен и в момента е в експлоатация

Надявам се да помогне на накой

Поздрави: М.Горанов
22:15 София

Благодарение на - the_end

Форум - как да си направим функционален Друпал 7 форум -инсталиране и настройки на Advanced Forum and Author Pane